U prvom polugodištu 2017. godine Grad Sisak je ostvario višak prihoda u iznosu 6.725.150 kuna, a kada se tome doda preneseni višak prihoda ostvarenih u 2016. godini u iznosu 2.245.549 kuna, ukupni višak iznosi 8.970.699 kuna, čime se nastavlja trend pozitivnog poslovanja. Prihodi iznose 130.335.868 kuna, a rashodi 123.610.718 kuna.

Prihodi i primici poslovanja porasli su za 3,2%, a rashodi i izdaci bilježe rast od 11.2% u odnosu na prvo polugodištu 2016. godine.

Porezni prihodi manji su za 7,6% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje što je posljedica Vladine odluke o povećanju olakšice poreza na dohodak. Međutim, kompenzacija Ministarstva financija ostvarena u iznosu od 4.215.962 kuna nadomjestila je manjak poreznih prihoda. Na ostvarenje poreznih prihoda do kraja godine utjecat će i povrat poreza i prireza po godišnjoj prijavi, koji započinje u kolovozu.