Grad Sisak uveo je u svoj rad novinu koja će svim građanima olakšati dostupnost informacija o stanju svog predmeta. Naime, od danas je svim građanima na raspolaganju nova usluga Vaši predmeti koja omogućuje preko interneta uvid u stanje svog predmeta. Kako biste mogli pratiti status predmeta morate se prethodno registrirati za korištenje sustava. Registraciju je moguće ostvariti osobnim dolaskom u Pisarnicu Grada Siska na adresi Rimska 26, a sve informacije nalaze se u posebnoj kućici E-GRADSKA UPRAVA koja se nalazi na početnoj web stranici Grada Siska.

 

E-gradska uprava