Započeli su radovi na uređenju dekorativne rasvjete na Starom mostu. U sklopu radova predviđeno je čišćenje stupova te nakon toga i ugradnja LED modula u kućište postojećih svjetiljki. Bit će zamijenjeni i reflektori koji obasjavaju bočne strane Starog mosta s modernim LED reflektorima čime će se dobiti optimalno osvjetljenje mosta. Radovi se nakon Starog mosta nastavljaju i u Starom gradu gdje je predviđena zamjena postojećih reflektora koji osvjetljavaju tvrđu Starog grada novim LED reflektorima. Sredstva za realizaciju projekta uređenja dekorativne rasvjete na Starom mostu i u Starom gradu u iznosu 200.000,00 kuna osiguralo je Ministarstvo gospodarstva temeljem provedenog natječaja.