Grad Sisak nalazi se među deset najsigurnijih gradova u Hrvatskoj, pokazalo je istraživanje o sigurnosti hrvatskih gradova, koje je uspoređivalo stope nasilnih i imovinskih kaznenih djela, kaznenih djela počinjenih u prometu te zloporabi droga, a rezultati su predstavljeni  na 8. Međunarodnoj konferenciji Sigurnost gradova u 2016. u Zadru.

Sinj je najsigurniji grad sa stopom od 1,51 ukupne sigurnosti. Na drugom mjestu je Petrinja sa stopom 1,75 a na trećem Samobor s 1,79. Među deset najsigurnijih gradova su i Požega, Đakovo, Dubrovnik, Sisak, Vukovar, Solin i Split. Istraživanje obuhvaća 29 gradova s više od 20.000 stanovnika. Među najsigurnijim gradovima na ljestvicu su u prvih deset 2015. u odnosu na godinu ranije ušli gradovi Sisak i Vukovar, koji su u 2014. bili vrlo blizu top deset gradova.