Pozivaju se kandidati koji su podnijeli prijave na Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska za radno mjesto stručnog suradnika za upravne poslove u graditeljstvu, koji je objavljen u Narodnim novinama dana 19. veljače 2016. godine, broj 16, da će se testiranje kandidata održati dana 15. ožujka
(utorak) 2015. godine u 9,00 sati, u zgradi Gradske vijećnice, Rimska 26, u Sisku.
Provjeri znanja mogu pristupiti samo oni kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u natječaju.

Pravila testiranja:

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja (test).
Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testa, provjere znanja na računalu i intervjua.
Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova.. Smatra se da su kandidati uspješno položili provjeru znanja i sposobnosti ako su za svaki dio provjere dobili najmanje 5 bodova. Kandidati koji uspješno polože pisano testiranje i provjeru znanja na računalu, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;
– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti
koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov / njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

U Sisku, 09. ožujka 2016. godine