Pozivaju se kandidati koji su podnijeli prijave na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska za radno mjesto  stručnog suradnika za upravne poslove u graditeljstvu, koji je objavljen na Zavodu za zapošljavanje-Područne službe u Sisku dana 06. svibnja 2016. godine,  da će se testiranje kandidata  održati dana 23. svibnja 2016. godine ( ponedjeljak) u 10,00 sati,  u zgradi Gradske vijećnice.  Provjeri znanja može pristupiti kandidat koji ispunjava formalne uvjete propisane u oglasu.

Pravila testiranja:

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja (test).

Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testa, provjere znanja na računalu i intervjua.

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili provjeru znanja i sposobnosti ako su za svaki dio provjere dobili najmanje 5 bodova. Kandidati koji  uspješno polože pisano  testiranje i provjeru znanja na računalu, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

-koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

-napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

-razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov / njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

 

U Sisku, 17. svibnja 2016. godine