Obavještava se kandidatkinja koja je podnijela prijavu na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša  Grada Siska za radno mjesto višeg stručnog suradnika za prostorno planiranje koji je objavljen na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 20. rujna 2016. godine, da će se testiranje  održati dana 10. listopada  2016. godine ( ponedjeljak) s početkom u 9,00 sati u zgradi Gradske vijećnice, Rimska 26,  u Sisku.

Provjeri znanja može pristupiti kandidatkinja koja ispunjava formalne uvjete propisane u oglasu:

  1. Tisa Juračić, diplomirana inženjerka arhitekture

 

Pravila testiranja:

 Po dolasku na provjeru znanja, od kandidatkinje će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta  kandidatkinji će biti dodijeljen pisani test.

Provjera znanja i sposobnosti  obavlja se putem pisanog testa, provjere znanja na računalu i intervjua.

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da je kandidat uspješno položio provjeru znanja i sposobnosti ako za svaki dio provjere ostvari najmanje 5 bodova. Kandidat koji  uspješno položi pisanu provjeru znanja i rada na računalu, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti

koncentraciju kandidata.

 

U Sisku, 05. listopada 2016. godine