Pozivaju se kandidati koji su podnijeli prijave na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove, za radno mjesto referent za imovinsko pravne i geodetske poslove, objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 29. lipnja 2016. godine, da će se pismena provjera znanja i sposobnosti kandidata održati dana  20. srpnja 2016. godine (srijeda), s početkom u 9,00 sati u zgradi Gradske vijećnice, soba broj 26.

Provjeri znanja mogu pristupiti samo oni kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u oglasu.

 Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja (test).

Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testa, provjere znanja na računalu i intervjua.

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili provjeru znanja i sposobnosti ako su za svaki dio provjere dobili najmanje 5 bodova. Kandidati koji uspješno polože pisano testiranje i provjeru znanja na računalu, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti

koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov / njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.