Pozivaju se kandidati koji su podnijeli prijave na Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove  Grada Siska za radno mjesto  administrativnog referenta pročelnika, koji je objavljen u Narodnim novinama dana 30. rujna 2016. godine, broj 88, da će se testiranje kandidata  održati dana 20. listopada (četvrtak) 2016. godine u 9,00 sati,  u zgradi Gradske vijećnice, Rimska 26,  u Sisku.

Provjeri znanja mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u natječaju:

  1. Enisa Salihi
  2. Ernestina Pereković
  3. Ivana Žinić

 

Pravila testiranja:

 

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja (test).

Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testa, provjere znanja na računalu i intervjua.

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova.. Smatra se da su kandidati uspješno položili provjeru znanja i sposobnosti ako su za svaki dio provjere dobili najmanje 5 bodova. Kandidati koji  uspješno polože pisano  testiranje i provjeru znanja na računalu, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti

koncentraciju kandidata.

 

Ukoliko pojedini kandidat prekrši pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov / njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

 

U Sisku, 14. listopada 2016. godine