Odsjek za graditeljstvo u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska temeljem članka 115. Zakona o gradnji (“Narodne novine” 153/13) rješavajući po zahtjevu Grada Siska u postupku izdavanja građevinske dozvole za parkiralište u Ulici kneza Domagoja u Sisku na k.č. 1811/159 k.o. Sisak Novi, poziva vlasnike i nositelje drugi stvarnih prava na nekretninama na kojima se vrši zahvat te vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola za izgradnju parkirališta u Ulici kneza Domagoja.

Više u privitku