Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 15. Statuta Grada Siska (“Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije”, broj 12/09 i 16/10) Gradsko vijeće Grada Siska je na 10. sjednici održanoj  16. prosinca  2010. godine, donijelo Odluku o komunalnom redu koju možete pronaći u dokumentima u privitku.