U Vodoopskrbi Kupa d.o.o. dovršeni su radovi na održavanju i djelomičnoj zamjeni metalne konstrukcije taložnice i pripadajuće strojarske opreme. Predmetni zahvat bio je nužan zbog dotrajalosti i napravljen je u funkciji prevencije ugrožavanja procesa proizvodnje vode za ljudsku potrošnju.

Iz istog razloga krajem 2015. godine nabavljeno je 8 novih leptir zatvarača DN 250 s elektropogonom kojima su u postrojenju pješčanih filtera zamijenjeni dijelovi opreme instalirane davne 1985. godine koji su izgubili dio funkcionalnosti što je povremeno uzrokovalo poremećaje u radu pješčanih filtera. U sklopu aktivnosti stvaranja preduvjeta za efikasniji rad pješčanih filtera izvršena je i kompletna zamjena kvarcnog pijeska u filterskom polju broj 4. Uz navedene radove do kraja prvog kvartala 2016. godine planirani su zahvati na unapređenju primarne dezinfekcije vode ugradnjom novih difuzora za raspršivanje ozona.