Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) objavljuje, da je temeljem oglasa objavljenog dana 05. srpnja 2016. godine na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u službu na određeno vrijeme na radno mjesto višeg stručnog suradnika za komunalni doprinos i naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine primljena Adela Labaš, stručna specijalistica za javnu upravu.