Djelatnici Komunalca završili su s radovima zamjene drvoreda u Ulici Nikole Tesle.  Zamjena drvoreda planirana je u godišnjem planu uređenja i održavanja javnih zelenih površina, a izvršena je jer je postojeći drvored izgubio svoju funkcionalnu, estetsku i oblikovnu ulogu te je zbog narušenog zdravlja stabala postao opasan za ljude i imovinu. Prvo su srušena sva drveća, potom su izvađeni panjevi te su na kraju posađene sadnice jasena.Ukupno je posađeno 40 novih sadnica. Uz  zamjensku sadnju dotrajalog drvoreda, obnovljene su i postojeće klupe te je mjestimično saniran travnjak.