Na temelju članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 6/16), objavljuje se natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Graada Siska.

Više o natječaju u privitku ovog teksta.