Temeljem članka 54a. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), članka 7. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10 i 19/14) i članka 22. Statuta Grada Siska (Službeni glasnik 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 14/14, 9/15 i 10/16) donesen je Naputak o obavljanju kontrole na licu mjesta kod primatelja transfera iz proračuna Grada Siska.

Više o tome u privitku.