Mobilno reciklažno dvorište još će se sutra nalaziti na Trgu Ljudevita Posavskog iza Glazbene škole, a od 15. do 26. kolovoza nalazit će se u Starčevićevoj ulici na parkiralištu iza nekadašnje GRAME. Poslije se reciklažno dvorište seli na Trg Republike uz željeznički kolodvor.

Mobilno reciklažno dvorište može zaprimiti 11 različitih vrta otpada: papir, plastiku, staklo, električni i elektronski otpad, tekstil, metal, tonere, lijekove, ambalažu pod tlakom, baterije, ambalažu onečišćenu opasnim tvarima.

Lokacije mobilnog reciklažnog dvorišta do konca godine i  tijekom slijedeće godine moguće je saznati na stranicama Gospodarenja otpadom Sisak www.gos.hr  a sve potrebne dodatne informacije mogu se dobiti na besplatnom info telefonu 0800/200-214.