Od 1. siječnja do 30. lipnja ove godine, Grad Sisak ostvario je višak prihoda u iznosu od 8.139.558,00 kuna. Racionalno gospodarenje sredstvima i kontrolirano preuzimanje obveza te poduzimanje svih radnji za bolju naplatu prihoda pridonijelo je dobrom financijskom rezultatu, a prekinut je i niz negativnog financijskog rezultata proračuna Grada od 2012. godine. Stanje novčanih sredstava na žiro računu za prvo polugodište je na indeksu 422 što znači da Grad Sisak raspolaže s četiri puta više sredstava nego u istom razdoblju prošle godine što najbolje ilustrira financijsku sliku Grada. Višak prihoda ostvaren je i zbog sporijeg rasta rashoda poslovanja i kontroliranja preuzimanja novih obveza.

Promatrajući ukupne prihode poslovanja i primitke u odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježi se rast od 17,9%. Značajno je istaknuti  i porast poreznih prihoda za 13 %. Najznačajniji je rast poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada od 10 % što ukazuje na porast broja zaposlenih građana Siska. I  ostali prihodi bilježe porast pa su tako i prihodi od imovine porasli za 27%. Stabilno ostvarenje bilježe i prihodi komunalnog gospodarstva kao što su komunalna naknada i komunalni doprinos, a sve su to pokazatelji da gospodarske aktivnosti ne stagniraju.

Ukupni rashodi i izdaci poslovanja veći su za 5,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.