Započela je sustavna deratizacija na području grada Siska. Mamci će se izlagati na skrovita mjesta u posebne kutije na način da su nedostupni za sve ostale životinje i ljude. Plan deratizacije nalazi se u privitku ovog teksta.