Temeljem članka 12. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 11/13 i 13/13), predsjednik Gradskog vijeća sazvao je 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Siska koja će biti održana
22. svibnja 2015. godine (petak) s početkom u 10,00 sati u Gradskoj vijećnici, Sisak, Rimska 26.
Više u dokumentu koji se nalazi u privitku.