Temeljem članka 12. Poslovnika Gradskog vijeća  Grada Siska («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,  broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 11/13 i 13/13), predsjednik Gradskog vijeća Grada Siska Ivan Đumbir sazvao je 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Siska koja će biti održana u srijedu, 18. ožujka 2015. s početkom u 10 sati u Gradskoj vijećnici (Rimska 26, Sisak).

Prijedlog dnevnog reda nalazi se u privitku ovog teksta.